سومین اردوی جهادی تیم پزشکی خیریه مفید در حالی برگزار خواهد شد که در نوبت پیشین، تیم پزشکی ده نفره‌ خیریه به روستای ابراهیم آباد فشافویه تهران رفتند و بیش از 400 بیمار را ویزیت کردند. این بار روستای زیوان فشافویه میزبان تیم پزشکی خیریه مفید خواهد بود. این اردو قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود.